Restoran Marina

Restoran ?Marina? kao svečana sala za organizaciju raznih vrsta svečanosti posluje 15 godina. Dugogodišnja predanost radu, doprinela je da restoran zadobije poverenje klijenata. Danas je, zahvaljujući tom poverenju, jedan od najboljih i najpose?enijih restorana ove vrste na teritoriji Novog Sada.

Like us on Facebook

Organizacija sve?anosti

Restoran ?Marina? idealno je mesto za okupljanje rodbine i prijatelja na porodi?nim proslavama, kao i za poslovne susrete. Organizujemo svadbe, kr?tenja, ro?endane, ro?enja, godi?njice, jubileje i proslave firmi, prezentacije/seminare, promocije, koktele, mature, godi?njice mature, apsolventske ve?eri

Objekat

Objekat je izgra?en po najvišim standardima. Raspola?e sistemima klimatizacije, ventilacije i grejanja, koji garantuju prijatnu atmosferu i potpuni ugo?aj. Kapacitet restoran je 400 mesta. Parking je obezbe?en za sva vozila.

Sme?taj

Klijentima i njihovim gostima pru?amo mogu?nost sme?taja u 10 moderno opremljenih soba i 2 apartmana sa ukupnim sme?tajnim kapacitetom za 46 osoba, a na?im mladencima poklanjamo no?enje u apartmanu.
O nama
Saznaj vi?e
Sme?taj

?elite da zaka?ete svadbu ili drugu sve?anost??Slobodno nas kontaktirajte

Kontakt

Na? cilj

Od osnivanja pa do danas, restoran posluje sa samo jednim ciljem ? da ispuni ?elje organizatora i zadovolji o?ekivanja gostiju. Te?nja ka pru?anju vrhunskih usluga koje zadovoljavaju najvi?e standarde u ugostiteljstvu i ka stalnom unapre?enju poslovanja, doprinela je tome da nam se gosti uvek vra?aju.

?ta nas izdvaja?

Spremnost da saslu?amo sugestije i ?elje na?ih mladenaca u velikoj meri doprinela je na?em uspehu u organizaciji svadbenih sve?anosti.
Posve?eni dogovaranju do najsitnijih detalja kao i realizaciji tih dogovora, stekli smo iskustvo, ali na isti na?in stalno u?imo i menjamo se prate?i trendove i ?elje na?ih mladenaca.

Meni

Restoran ?Marina? u svojoj ponudi ima nekoliko menija, koji su koncipirani tako da se prilagode sva?ijim potrebama i bud?etu. Ukoliko postoji potreba za druga?ijim menijem, da li za sve ili pojedine goste (posni, vegetarijanski i sl), zajedno formiramo novi meni.

Specijalni efekti

Restoran ?Marina? opremljen je najsavremenijom interaktivnom rasvetom.
Od specijalnih efekata u ponudi su i suvi led i balon?i?i od sapunice.

Dekoracija

U saradnji sa Studiom Jana, na?im mladencima pru?amo mogu?nost dekoracije restorana ekskluzivnim cvetnim aran?manima.

Keternig

Kvalitetna i ukusna jela doma?e kuhinje, po kojima smo poznati, pripremamo i za poslu?enje u Va?em prostoru ukoliko organizujete ro?endan, slavu, skup gostiju i sli?no u Va?oj ku?i ili proslavu u firmi.
Dobro je znati
Restoran za svadbe ?Marina? se nalazi u samom centru Futoga, na nekoliko koraka od mesne kancelarije u kojoj mladenci mogu zakazati gra?ansko ven?anje. Udaljenost restorana od Pravoslavne crkve Sv. vra?a Kozme i Damjana (u smeru prema Novom Sadu) i katoli?ke crkve ?Srce Isusovo? (u smeru prema Ba?koj Palanci) je manja od 1km. Parking prostor obezbe?en je za sva vozila.